Rosas Blogg

Rosas Blogg

2011

DagbokSkapad av Rosa mån, januari 23, 2012 13:39:46

Nu har jag äntligen kommit mej för med att skriva en Årskrönika över 2011 och jag har aldrig varit såhär sen någon gång.
2011 var som de flesta jag känner det värsta året jag varit med om, och jag börjar med de tråkiga sakerna direkt.

I Januari avled min Pappa efter några års sjukdom.

Under våren hade jag en del andra problem och bytte jobb till ett närmare hem.

I September tog jag det smärtsamma beslutet att älskade Cappie fick somna in, så det året förlorade jag två stycken som jag älskade.

Upptäckte även vilka som är eller rättare sagt inte är mina vänner. I princip ingen fanns där för mej under mina svåra stunder vilket känns hårt.

Angående hundarna så har det gått ganska så bra. TomTom blev BH 3 på Bombax dagen, likaså Royz. Cappie hade en egen klass och fick fina priser. Hon fick även på Årets

Border för tredje gången priset som Äldst deltagende hund, och hon fick även behålla det vilket jag är stolt över.

Royz har varit BH placerad två gånger, fått ett cert, godkänt MH, GAP och GKA och blivit Svensk Viltspårchampion.

Så visst har det varit lite positivt det året.

Jag klarade även av min Jägarexamen.

Jag har även fått en del nya vänner genom Facebook som jag är glad över att ha.

Nu är det ett nytt år och nya planer att gå vidare med. Både på det personliga planet och med hundarna.

Vad det gäller mina planer för hundar så behåller jag det för mej själv ett tag till då jag inte har behov av att skryta.

På det personliga har jag börjat att träna bl a Boxercise och konditionsgympa.


IN ENGLISH

Now I've finally come for me to write about The year 2011 and I've never this late before.

2011 was like most people I know the worst year I have been through, and I start with the bad/sad stuff right away.

In January my Dad passed away after a few years of illness.

In the spring I had some other problems and changed job to one closer to home.

In September, I took the painful decision that my Beloved Cappie had to go to sleep, so that year I lost two of which I loved.

Also discovered who is, or rather, not my friends. In principle, no one was there for me during my difficult moments which feels hard.

Regarding the dogs, it has gone quite so well. TomTom was BD 3 on Bombax day, likewise Royz. Cappie had her own class and got great prizes. She was also

for the third time the Oldest participation dog at our Club Show " Årets Border" and she also got to keep it and I'm proud of.

Royz has been bra placed twicein BD class, received a cc, approved mental test, two awards in the Earthdog trial, and become Swedish Tracking Champion.

So yes, there has been little positive that year.

I did also my hunting license.

I've also got some new friends through Facebook that I am glad to have.

Now it's a new year and new plans to move forward with. Both on a personal level and with the dogs.

As for my plans for the dogs I keep it to myself for a while when I do not need to brag.

On a personal, I have begun to train Boxercise and other gymclass.


  • Kommentarer(1)//blogg.frisegardborder.be/#post12